Migratie naar Office 365

Voor Office 365-migratie graag samenwerken met een specialist

Bij een Office 365-migratie staan bedrijven voor de uitdaging om de data op hun Microsoft Exchange Server over te zetten naar Exchange Online. Het migreren van Outlook-bestanden naar de cloud is voor veel IT’ers echter geen dagelijkse kost. Het is dus slim om bij zo’n migratie naar Office 365 een expert achter de hand te houden. Zo dacht ook IT-manager Jelte Veldstra van een softwarebedrijf uit Heerenveen, die hiervoor in zee ging met JSE ict-experts.

Migratie naar Office 365

Het Heerenveense softwarebedrijf, met kantoren wereldwijd en ruim 100 medewerkers, heeft de Office 365-migratie - in dit geval data van een gehoste Microsoft Exchange Server naar Exchange Online - grotendeels zelf uitgevoerd. Jelte Veldsta zegt: “Zelf zijn we best handig met IT en regelen de meeste IT-zaken zelf. Vanaf Microsoft Exchange migreren naar Office 365 doe je echter niet iedere dag. Dit kan je van a tot z leren, maar voor een eenmalig project vonden we dat zonde van onze tijd. Daarom hebben we ervoor gekozen om hierin samen te werken met een Office 365-specialist die vaker met dit bijltje heeft gehakt.”

Een Office 365-migratie doe je niet iedere dag. Daarom wilden we samenwerken met een specialist die dit vaker gedaan heeft.

Support bij Office 365-migratie

Jelte Veldstra selecteerde JSE ict-experts voor het begeleiden van de migratie naar Office 365. “Bij andere partijen was er een hiaat tussen de beperkte support die wij zochten en de omvang van de aangeboden diensten. Met JSE hadden we het gevoel dat men begreep wat wij wilden en kwamen we snel tot overeenstemming.”

Wijzen op aandachtspunten

Bij Jelte Veldstra stond een zo snel en geruisloos mogelijke overgang naar Exchange Online voorop. “Outlook is een van de belangrijkste tools van onze medewerkers, die dus vlekkeloos en met minimale downtime moet werken. Ik wilde dat de overgang zo veel mogelijk op de achtergrond zou plaatsvinden, binnen een zo kort mogelijke omschakelingstijd. Dit is gelukt, waardoor gebruikers er minimale hinder van hebben ondervonden. Tijdens het traject wees JSE ons proactief op belangrijke aandachtspunten en kon waar nodig snel schakelen.”

De gebruikers hebben minimale hinder ondervonden. Tijdens het traject wees JSE ons proactief op belangrijke aandachtspunten.

Tijd bespaard

Met een tevreden gevoel kijkt Jelte Veldstra terug op de oOffice 365-migratie en de samenwerking met JSE. “Het project is soepel gelopen. Achteraf gezien hebben we vooraf goed ingeschat wat de omvang en de kritieke punten van de migratie zijn geweest. Het is goed geweest dat we hulp hebben ingeschakeld. De inzet van JSE heeft ons veel tijd bespaard. Het was voor ons een soort verzekering van een succesvolle afloop.”

Het inschakelen van JSE was voor ons een soort verzekering van een succesvolle afloop.

Bestanden controleren

Jan Waanders van JSE voegt toe: “Zoals afgesproken hebben Jelte Veldstra en zijn mensen de Office 365-migratie grotendeels zelf uitgevoerd. Als JSE hebben we meegekeken en assistentie verleend op momenten dat het nodig was. Na de migratie hebben we de instellingen nagelopen en gecontroleerd of alle bestanden goed stonden.”

[button link=“/werkplek/microsoft-365-business/partner/“]Stap over met JSE[/button]

Adresgegevens
Social Media