It-security-pakketten door JSE

It-security: onze diensten

Medewerkers, systemen, werkplekken, data: alles is met elkaar verbonden. Hierdoor zijn de risico's van hacks, gijzelsoftware en datalekken groter dan ooit. It-security is dus essentieel. Ook vanuit het oogpunt van AVG. JSE neemt je graag aan de hand om jouw bedrijf zo goed mogelijk te beveiligen tegen cybercrime. Dit doen we met diverse security-diensten.

Onze security-oplossingen

It-security met JSE

JSE neemt je veel zorgen voor it-security uit handen. We leiden je langs alle facetten die belangrijk zijn om je gegevens en systemen optimaal te beveiligen. Dit doen we met diverse security-diensten, zoals een audit en security-beleid. We adviseren voor AVG-compliance en denken mee op gebied van disaster-recovery. Ook voor security hanteren we onze bewezen werkwijze.

Security-beleid

JSE staat voor een proactieve benadering van security. Ict-beveiliging is geen optie, het moet beleid zijn. Daarom laten we geen aandachtsgebied onderbelicht. We kijken samen naar hoe je ransomware kan voorkomen via zaken als wachtwoordbeleid en 2-weg-verificatie. We regelen backup, disaster-recovery en laptop-encryptie. En nog nemen we nog veel meer – ogenschijnlijk voor de hand liggende – maatregelen die in de praktijk vaak vergeten worden.

AVG-compliance

De AVG blijft een belangrijk aandachtspunt voor IT-beheer. Zorg dat je het in de basis goed op orde hebt en dat je ook voor de langere termijn AVG-compliant blijft. Want als je je er niet aan houdt, kan dit serieuze consequenties hebben. Wij helpen je hierbij. Bijvoorbeeld door passend beleid te ontwikkelen, een inventarisatie van je IT, concrete maatregelen en onderhoud van je systemen.

E-mailawareness-campagne

We zorgen voor bewustzijn bij je medewerkers als het gaat om beveiliging. Bijvoorbeeld met een e-mailawareness-campagne. Hierbij trainen we je medewerkers in het herkennen van valse mails en stellen we ze op de proef.

Hardware en kantoor

Ook qua hardware en je kantoorruimte denken we met je mee. Voorbeelden van aandachtspunten zijn de beveiliging van jouw serverruimte, voldoende blusmiddelen, beveiliging van het kantoorpand. Maar ook het beleid voor verouderde laptops die ergens op een plank liggen.

Onze eigen maatregelen

Natuurlijk hebben we ook volop aandacht voor onze eigen IT-beveiliging. Jij als klant kan er zeker van kan zijn dat we zorgvuldig en veilig met jouw gegevens omgaan. Onze diensten voeren we op een veilige, gestandaardiseerde manier uit met een eenduidig aanspreekpunt. We zorgen voor een goede verslaglegging van uitgevoerde werkzaamheden.

Meer informatie

Wil jij de gegevens en systemen binnen jouw bedrijf ook beter en structureel beveiligen? Neem dan contact op met JSE.

Waarom it-advies van JSE:

  • Zekerheid dat je goed beveiligd bent
  • Geen risico’s over het hoofd zien
  • Minimaliseer de kans op hacks
  • Ontvang advies op maat
  • Nuchter, pragmatisch en doelgericht