Ict-security door JSE

Diensten voor ict-security

JSE is jouw partner op gebied van informatiebeveiliging. We denken met je mee zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over IT-security. We bieden hiervoor een palet aan diensten voor ict-beveiliging. Dit aanbod stellen we continu bij aan de ontwikkelingen in de markt. Hieronder geven we een aantal voorbeelden.

Security-beleid

JSE staat voor een proactieve benadering van security. Ict-beveiliging is geen optie, het moet beleid zijn. Wij nemen je graag aan de hand door je te vertellen wat nodig is voor een solide beveiligingsbeleid.

Beveiligingsmaatregelen

Bij JSE blijft geen aandachtsgebied onderbelicht. Zo kijken we samen met jou naar hoe je ransomware kan voorkomen via zaken als wachtwoordbeleid en 2-weg-verificatie. We regelen backup, disaster-recovery en laptop-encryptie. En nog nemen we nog veel meer – ogenschijnlijk voor de hand liggende – maatregelen die in de praktijk vaak vergeten worden.

AVG-compliance

De AVG blijft een belangrijk aandachtspunt voor IT-beheer. Zorg dat je het in de basis goed op orde hebt en dat je ook voor de langere termijn AVG-compliant blijft. Want als je je er niet aan houdt, kan dit serieuze consequenties hebben. Wij helpen je hierbij. Bijvoorbeeld door passend beleid te ontwikkelen, een inventarisatie van je IT, concrete maatregelen en onderhoud van je systemen.

E-mailawareness-campagne

We zorgen voor bewustzijn bij je medewerkers als het gaat om beveiliging. Bijvoorbeeld met een e-mailawareness-campagne. Hierbij trainen we je medewerkers in het herkennen van valse mails en stellen we ze op de proef.

Hardware en kantoor

Ook qua hardware en je kantoorruimte denken we met je mee. Voorbeelden van aandachtspunten zijn de beveiliging van jouw serverruimte, voldoende blusmiddelen, beveiliging van het kantoorpand. Maar ook het beleid voor verouderde laptops die ergens op een plank liggen.

Onze eigen maatregelen

Natuurlijk hebben we ook volop aandacht voor onze eigen IT-beveiliging. Jij als klant kan er zeker van kan zijn dat we zorgvuldig en veilig met jouw gegevens omgaan. Onze diensten voeren we op een veilige, gestandaardiseerde manier uit met een eenduidig aanspreekpunt. We zorgen voor een goede verslaglegging van uitgevoerde werkzaamheden.

Meer informatie

Wil jij de gegevens en systemen binnen jouw bedrijf ook beter en structureel beveiligen? Neem dan contact op met JSE.

  • Jouw partner voor IT-security
  • We nemen je aan de hand
  • Geen gebied blijft onbelicht
  • Medewerkers betrekken
  • Passend en solide beleid